ใบเสนอราคาเหล็กทำเสา H เฮชบีม

WWW.ไอบีม.com

เบอร์โทรสั่ง 096-7980-4563

......................................................................................................

 

เหล็กทำเสา H

....................................

 

เหล็กทำเสา H

..................................

เหล็กทำเสา H

................................

 

1.ราคาเหล็กทำเสา H เอชบีม

ราคาเสา H 4"x4"น้ำหนัก 17.20 kg/m Q

โทรสั่ง 096-980-4563 ไอบีม.com

1.1 ราคาH 100x100x6x8 mm.ย 6m.  บาท

1.2 ราคาH 100x100x6x8 mm.ย 9m.  บาท

1.3ราคาH 100x100x6x8 mm.ย 12m. บาท

 

ยาว 6เมตร 

103.20 Kg.

  

 ยาว 9 เมตร

154.80 Kg.

 ยาว 12 เมตร

206.40 Kg.

 

       

2.ราคาเสาเอชบีม H 5"x5"

ราคาH125x125x6.5x9mmน้ำหนัก 23.80 kg/m Q

โทรสั่ง 096-980-4563. ไอบีม.com

2.1 ราคา H 125x125x6.5x9mm ย 6m.  บาท

2.2 ราคา H 125x125x6.5x9mm ย 9m.  บาท

2.3 ราคา H 125x125x6.5x9mm ย 12m. บาท

 

ยาว 6เมตร  142.80 Kg.

 

 ยาว 9 เมตร

214.20 Kg.

 ยาว 12 เมตร

285.60 Kg.

       

3.ราคาเอชบีมH 6"x6"

ราคาH 150x150x7x10mm. น้ำหนัก 31.50 kg/m Q

โทรสั่ง 096-980-4563 ไอบีม.com

3.1 ราคาH 150x150x7x10mm ย 6m.  บาท 

3.2 ราคาH 150x150x7x10mm ย 9m.  บาท

3.3 ราคาH 150x150x7x10mm ย 12m.  บาท

ยาว 6เมตร

   189 Kg.

 

 ยาว 9 เมตร

283.50 Kg.

 ยาว 12 เมตร

378 Kg.

 

       

 4.ราคาเสาเอชบีมH 7"x7"

ราคาH175x175x7.5x11mm.น้ำหนัก 40.20 kg/m Q

โทรสั่ง 096-980-4563 ไอบีม.com

4.1 ราคาH175x175x7.5x11mm ย 6m  บาท

4.2 ราคาH175x175x7.5x11mm ย 9m  บาท

4.3 ราคาH175x175x7.5x11mm ย 12m  บาท

ยาว 6เมตร 

 241.20 Kg.

 

 ยาว 9 เมตร 

361.80 Kg.

 

 ยาว 12 เมตร 

482.40 Kg.

 

       

5. ราคาเสาเอชบีมH8"x8"

ราคาH200x200x8x12mm.น้ำหนัก 49.90 kg/m Q

โทรสั่ง 096-980-4563 ไอบีม.com

5.1 ราคาH200x200x8x12mm ย 6m  บาท

5.2 ราคาH200x200x8x12mm ย 9m  บาท

5.3 ราคาH200x200x8x12mm ย 12m  บาท

ยาว 6เมตร 

299.40 Kg.

 

 ยาว 9 เมตร 

449.10 Kg.

 

 ยาว 12 เมตร 

598.80 Kg.

 

       

6.ราคาเสาเอชบีมH 10"x10"

ราคาเสาH250x250x9x14mm.น้ำหนัก 72.40 kg/m Q

โทรสั่ง 096-980-4563 ไอบีม.com

6.1 ราคา250x250x9x14mm ย 6m บาท

6.2 ราคา250x250x9x14mm ย 9m บาท

6.3 ราคา250x250x9x14mm ย 12m บาท

ยาว 6เมตร 

 434.40 Kg.

 

ยาว 9 เมตร 

651.60 Kg.

 

 

ยาว 12 เมตร

868.80 Kg.

       

7.ราคาเอชบีมH 12"x12"

ราคา H 300x300x10x15mm.น้ำหนัก 94 kg/m Q

โทรสั่ง 096-980-4563 ไอบีม.com

7.1 ราคา H 300x300x10x15mm ย 6m บาท

7.2 ราคา H 300x300x10x15mm ย 9m บาท

7.3 ราคา H 300x300x10x15mm ย 12m บาท

 

ยาว 6เมตร

   564 Kg.

 

ยาว 9 เมตร

846 Kg.

 ยาว 12 เมตร 

1,128 Kg.

       

8.ราคาเสาเอชบีมH14"x14"

ราคา H350x350x12x19mm. นน 137 kg/m  Q-Plus

โทรสั่ง 096-980-4563 ไอบีม.com

8.1 ราคา H350x350x12x19mm ย 6m  บาท

8.2 ราคา H350x350x12x19mm ย 9m  บาท

8.3 ราคา H350x350x12x19mm ย 12m บาท

 

ยาว 6เมตร

   822 Kg.

ยาว 9 เมตร 

1,233 Kg.

 ยาว 12 เมตร 

1,644 Kg.

       

9.ราคาเอชบีมH 16"x16"

ราคาH 400x400x13x21mm. นน 172 kg/m  Jumbo

โทรสั่ง 096-980-4563 ไอบีม.com

9.1 ราคาH 400x400x13x21mm ย 6m  บาท

9.2 ราคาH 400x400x13x21mm ย 9m บาท

9.3 ราคาH 400x400x13x21mm ย 12m  บาท

ยาว 6เมตร

   1,032 Kg.

ยาว 9 เมตร 

1,548 Kg.

 ยาว 12 เมตร  2,064  Kg.

 

9.ราคาเอชบีมH 16"x16"

รุ่นH 400x400  นน 232 kg/m  

โทรสั่ง 096-980-4563 ไอบีม.com ของมีเลย

9.1ราคาH 414x405x18x28mmย 6m 1,392kg บาท

9.2ราคาH 414x405x18x28mmย 9m 2,088kg บาท

9.3ราคาH 414x405x18x28mmย 12m 2,784kg บาท

ยาว 6เมตร

   1,392 Kg.

ยาว 9 เมตร 

2,088 Kg.

ยาว 12 เมตร  2,784  Kg.
 

 โทรสั่ง 096-980-4563 ไอบีม.com

ยาว 6เมตร   Kg.

 ราคา  บาท

ราคาเหล็กฉาก

ถูกมาก 

ราคาเหล็กฉาก ถูกมาก

ราคาเหล็กฉาก L 25x25x3mm ราคา บาท

โทรสั่ง 096-980-4563 ไอบีม.com

 บาท

หนา 3 มิล

6.4 Kg.

 บาท

หนา 5 มิล

10.2 Kg.

       

 ราคาเหล็กฉาก L 30x30

โทรสั่ง 096-980-4563 ไอบีม.com

 บาท

หนา 3 มิล

7.9 Kg.

 บาท

หนา 5 มิล

12.6 Kg.

 

ราคาเหล็กฉาก  L 40x40

โทรสั่ง 096-980-4563 ไอบีม.com

บาท

หนา 3 มิล

10.7 Kg.

 บาท

หนา 4 มิล

14.0 Kg.

บาท

หนา 5 มิล

17.4 Kg.

ราคาเหล็กฉาก L 40x40

โทรสั่ง 096-980-4563 ไอบีม.com

บาท

หนา 6 มิล

20.7 Kg.

 

 

ราคาเหล็กฉาก L 45x45

โทรสั่ง 096-980-4563 ไอบีม.com

 บาท

หนา 4 มิล

16.4 Kg.

บาท

หนา 5 มิล

20.2 Kg.

 

ราคาเหล็กฉาก L 50x50

โทรสั่ง 096-980-4563 ไอบีม.com

บาท

หนา 3 มิล

13.4 Kg.

บาท

หนา 4 มิล

17.7 Kg.

บาท

หนา 5 มิล

22.0 Kg.

ราคาเหล็กฉาก  L 50x50

โทรสั่ง 096-980-4563 ไอบีม.com

 บาท

หนา 6 มิล

25.8 Kg.

 

 

ราคาเหล็กฉาก  L 60x60

โทรสั่ง 096-980-4563 ไอบีม.com

 บาท

หนา 4 มิล

22.0 Kg.

บาท

หนา 5 มิล

27.3 Kg.

 

ราคา เหล็กฉาก  L 65x65

โทรสั่ง 096-980-4563 ไอบีม.com

บาท

หนา 5 มิล

30.0 Kg.

 บาท

หนา 6 มิล

34.7 Kg.

 บาท

หนา 8 มิล

44.6 Kg.

 ราคาเหล็กฉาก L 70x70

โทรสั่ง 096-980-4563 ไอบีม.com

 บาท

หนา 6 มิล

38.3 Kg.

 

ราคาเหล็กฉาก L 75x75

โทรสั่ง 096-980-4563 ไอบีม.com

 บาท

หนา 6 มิล

40.0 Kg.

 บาท

หนา 9 มิล

59.0 Kg.

 บาท

หนา 12 มิล

75.8 Kg.

ราคาเหล็กฉาก  L 80x80 

โทรสั่ง 096-980-4563 ไอบีม.com

 บาท

หนา 6 มิล

43.9 Kg. 

 

 

       
 

 ราคาเหล็กฉาก L 90x90

โทรสั่ง 096-980-4563 ไอบีม.com

 บาท

หนา 6 มิล

49.6 Kg.

 บาท

หนา 7 มิล

57.6 Kg.

 บาท

หนา 10 มิล

79.8 Kg.

 

 ราคาเหล็กฉาก L 90x90

โทรสั่ง 096-980-4563 ไอบีม.com

 บาท

หนา 12 มิล

91 Kg.

 

 

 

ราคาเหล็กฉาก L 100x100

โทรสั่ง 096-980-4563 ไอบีม.com

 บาท

หนา 7 มิล

64.2 Kg.

 บาท

หนา 10 มิล

89.4 Kg.

 บาท

หนา 12 มิล

103.2 Kg.

 

ราคาเหล็กฉาก L 100x100

โทรสั่ง 096-980-4563 ไอบีม.com

 บาท

หนา 13 มิล

114.6 Kg.

 

 

ราคาเหล็กฉาก L 120x120

โทรสั่ง 096-980-4563 ไอบีม.com

 บาท

หนา 8 มิล

88.2 Kg.

   

ราคาเหล็กฉาก L 130x130

โทรสั่ง 096-980-4563 ไอบีม.com

 บาท

หนา 9 มิล

107.4 Kg.

 บาท

หนา 12 มิล

140.4 Kg.

 บาท

หนา 15 มิล

172.8 Kg.

ราคาเหล็กฉาก L 150x150

โทรสั่ง 096-980-4563 ไอบีม.com

 บาท

หนา 12 มิล

163.8 Kg.

 บาท

หนา 15 มิล

201.6 Kg.

 บาท

หนา 19 มิล

251.4 Kg.

ราคาเหล็กฉาก L 175x175

โทรสั่ง 096-980-4563 ไอบีม.com

 บาท

หนา 12 มิล

191.0 Kg.

 บาท

หนา 15 มิล

236.4 Kg.

 

ราคาเหล็กฉาก L 200x200

โทรสั่ง 096-980-4563 ไอบีม.com

 บาท

หนา 15 มิล

272 Kg.

 บาท

หนา 20 มิล

358 Kg.

 บาท

หนา 25 มิล

441.6 Kg.

ราคาเหล็กฉาก L 250x250

โทรสั่ง 096-980-4563 ไอบีม.com

บาท

หนา 25 มิล

562.2 Kg.

 บาท

หนา 35 มิล

768 Kg.

 

       

 ราคาเหล็กแบน ยาว 6 เมตร 

โทรสั่ง 096-980-4563 ไอบีม.com

บาท

หนา มิล

Kg.

 
ราคา เหล็กแบน ยาว 6 เมตร 

บาท

หนา มิล

Kg.

 ราคาเหล็กแบน 1" (25 มิล)

โทรสั่ง 096-980-4563 ไอบีม.com

 บาท

หนา 4 มิล

4.7 Kg.

 บาท

หนา 6 มิล

7.0 Kg.

 บาท

หนา 9 มิล

10.5 Kg.

 ราคาเหล็กแบน 44 มิล

โทรสั่ง 096-980-4563 ไอบีม.com

 บาท

หนา 4.5 มิล

9.0 Kg.

 บาท

หนา 6 มิล

12.0 Kg.

 บาท

หนา 9 มิล

18.1 Kg.

 ราคาเหล็กแบน 1"1/2 (38 มิล)

โทรสั่ง 096-980-4563 ไอบีม.com

 บาท

หนา 4 มิล

7.2 Kg.

 บาท

หนา 6 มิล

10.5 Kg.

 บาท

หนา 9 มิล

15.4 Kg.

ราคาเหล็กแบน 2" (50 มิล)

โทรสั่ง 096-980-4563 ไอบีม.com

 บาท

หนา 4 มิล

9.5 Kg.

 บาท

หนา 6 มิล

13.8 Kg.

 บาท

หนา 9 มิล

20.6 Kg.

 ราคาเหล็กแบน 2"1/2(65 มิล)

โทรสั่ง 096-980-4563 ไอบีม.com

 บาท

หนา 6 มิล

18.0 Kg.

 บาท

หนา 9 มิล

27.2 Kg.

 บาท

หนา 12 มิล

35.9 Kg.

 ราคาเหล็กแบน 3" (75 มิล)

โทรสั่ง 096-980-4563 ไอบีม.com

 บาท

หนา 6 มิล

21.0 Kg.

 บาท

หนา 10 มิล

34.8 Kg.

 บาท

หนา 12 มิล

41.8 Kg.

 ราคาเหล็กแบน 4" (100 มิล)

โทรสั่ง 096-980-4563 ไอบีม.com

 บาท

หนา 6 มิล

27.6 Kg.

 บาท

หนา 9 มิล

41.3 Kg.

 บาท

หนา 12 มิล

55.4 Kg.

 ราคาเหล็กแบน 5" (125 มิล)

โทรสั่ง 096-980-4563 ไอบีม.com

 บาท

หนา 6 มิล

34.1 Kg.

 บาท

หนา 9 มิล

53.0 Kg.

 บาท

หนา 12 มิล

68.6 Kg.

 ราคาเหล็กแบน 6" (150 มิล)

โทรสั่ง 096-980-4563 ไอบีม.com

 บาท

หนา 6 มิล

42.3 Kg.

 บาท

หนา 9 มิล

62.2 Kg.

 บาท

หนา 12 มิล

83.5 Kg.

 ราคาเหล็กแบน 8" (200 มิล)

โทรสั่ง 096-980-4563 ไอบีม.com

 บาท

หนา 6 มิล

55.5 Kg.

 บาท

หนา 9 มิล

83.0 Kg.

 บาท

หนา 12 มิล

117.1 Kg.

 ราคาเหล็กแบน 10"(250 มิล)

โทรสั่ง 096-980-4563 ไอบีม.com

 บาท

หนา 6 มิล

70.9 Kg.

 บาท

หนา 9 มิล

105.5 Kg.

 บาท

หนา 12 มิล

139.4 Kg.

 ราคาเหล็กแบน 12" (300 มิล)

โทรสั่ง 096-980-4563 ไอบีม.com

 บาท

หนา 6 มิล

83.2 Kg.

 บาท

หนา 9 มิล

124.5 Kg.

 บาท

หนา 12 มิล

174.8 Kg.

 

 

 

 

  

 
 

 

thaiflag small Thailand