ราคาเหล็กตัวซี C ราคาเหล็กแปร

ราคาเหล็กกล่อง ราคาเหล็กกล่องกัลวาไนซ์

โทร.ทรู 096-980-4563 

 

 

ใบเสนอราคา
ราคาเหล็กตัวซี

ราคาเหล็กแปรตัวซี

โทร.สั่งของ096-980-4563

 

............................................................................................................

  ราคาเหล็ก ขายยกมัด

...............................

 ราคาเหล็ก

ขายยกมัด

...............................

 ราคาเหล็ก

ขายยกมัด

................................

 ราคาเหล็ก

ขายยกมัด

................................

ราคาแปรสี่เหลี่ยม 2"x2" 

ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง 50mm x 50mm

โทรสั่งของ096-980-4563 

โทร.096-980-4563 ไอบีม.com

  282 บาท   1.5mm

12.3 Kg.S

 354 บาท   2.0mm.

16.5 Kg.S

  410 บาท 

 2.3 mm.มอก.

18 Kg.S

 560 บาท 

 3.2 mm.มอก.

24.5 Kg.S

ราคาแปรสี่เหลี่ยมกัลวาไนซ์

2"x2" ทนดีสนิมขึ้นยาก

ราคาสี่เหลี่ยมโปร่งกัลวาไนซ์

50mm x50mm ทนดีสนิมขึ้นยาก

โทรสั่งของ096-980-4563 

โทร.096-980-4563 ไอบีม.com

 285 บาท

1.5 mm. Gi

11.2 Kg.A

 385 บาท   

2.0 mm. Gi

 15 Kg.A

 460 บาท   

2.3 mm. Gi

 18 Kg.A

 655 บาท   

3.2 mm. Gi

25 Kg.A

ราคาเหล็กแปรตัวซี C

ทำหลังคา C

โทรสั่งของ096-980-4563 

โทร.096-980-4563 ไอบีม.com

    ราคาตัวซี      ราคาตัวซี     ราคาตัวซี     ราคาตัวซี

ราคาตัวซีC 3"x1"1/2 มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาตัวซีC 75x45x15มอก.เต็มโรงใหญ่ 

โทรสั่งของ096-980-4563 

โทร.096-980-4563 ไอบีม.com

 220 บาท 

 1.6 mm.มอก.

 11.5 Kg.S

289 บาท 

 2.0 mm.มอก.

 15.6 Kg.S

320 บาท 

 2.3 mm.มอก.

17.5 Kg.S

ของมีจ้า

ส่งได้เลยพี่จ๋า

ราคาตัวซีC 4"x2" มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาตัวซีC 100x50x20mm มอก

โทรสั่งของ096-980-4563 

โทร.096-980-4563 ไอบีม.com

280  บาท 

 1.6 mm.มอก.

14.5 Kg.S

362  บาท 

 2.0 mm.มอก.

19.5 Kg.S

 390 บาท 

 2.3 mm.มอก.

21.5 Kg.S

556 บาท 

 3.2 mm.มอก.

 30 Kg.S

ราคาตัวซีC 5"x2" มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาตัวซีC 125x50x20mm มอก.

โทรสั่งของ096-980-4563 

โทร.096-980-4563 ไอบีม.com

 450 บาท 

 2.3 mm.มอก.

24.5 Kg.S

 621 บาท 

 3.2 mm.มอก.

33.5 Kg.S

 930 บาท 

 4.0 mm.มอก.

40.8 Kg.A

 

ของมีจ้า

ส่งได้เลยพี่จ๋า

ราคาตัวซีC 6"x2" มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาตัวซีC 150x50x20mm มอก.

โทรสั่งของ096-980-4563 

โทร.096-980-4563ไอบีม.com

497  บาท 

 2.3 mm.มอก.

 26.8Kg.S

685 บาท 

 3.2 mm.มอก.

 37 Kg.S

 1,150 บาท 

 4.5 mm.มอก.

50.4 Kg.A

 

ของมีจ้า

ส่งได้เลยพี่จ๋า

ราคาตัวซีC 150x65x20มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่งของ096-980-4563 

โทร.096-980-4563 ไอบีม.com

700 บาท 

 2.3 mm.มอก

 30.2 Kg.

950 บาท 

 3.2 mm.มอก

40.8 Kg.

1,170 บาท 

 4.0 mm.มอก

50.0 Kg.

 

ของมีจ้า

ส่งได้เลยพี่จ๋า

ราคาตัวซีC 150x75x20 มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่งของ096-980-4563 

โทร.096-980-4563 ไอบีม.com

 1,000 บาท 

 3.2 mm.มอก

 43.6 Kg.

 1,230 บาท 

 4.0 mm.มอก

 53.3 Kg.

 1,420 บาท 

 4.5 mm.มอก

60.3 Kg.

 

ของมีจ้า

ส่งได้เลยพี่จ๋า

ราคาตัวซีC 200x75x20 มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่งของ096-980-4563 

โทร.096-980-4563 ไอบีม.com

 1,150 บาท 

 3.2 mm.มอก

 50.3 Kg.

1,450 บาท 

 4.0 mm.มอก

 62.4 Kg.

1,650 บาท 

 4.5 mm.มอก

 69.8 Kg.

 

ของมีจ้า

ส่งได้เลยพี่จ๋า

ราคาตัวซีC 250x75x25มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่งของ096-980-4563 

โทร.096-980-4563 ไอบีม.com

2,000 บาท 

 4.5 mm.มอก

 81.8 Kg.

มอก.

เต็มโรงใหญ่

ผลิตรุ่นเดียว

ของมีจ้า

ส่งได้เลยพี่จ๋า

ของมีจ้า

ส่งได้เลยพี่จ๋า

ราคาเหล็กกล่องไม้ขีด

Rectangular Pipe 

โทรสั่งของ096-980-4563 

โทร096-980-4563 ไอบีม.com

  ราคากล่อง

ขายยกมัด

  ราคากล่อง

ขายยกมัด

  ราคากล่อง

ขายยกมัด

  ราคากล่อง

ขายยกมัด

ราคากล่อง 3" x 1"1/2 หนา mm.

ราคากล่อง 75 x 38 หนา mm.

โทรสั่งของ096-980-4563 

โทร.096-980-4563 ไอบีม.com

 279 บาท 

 1.2 mm.

 11 Kg.

325 บาท 

 1.5 mm.

 12.5 Kg.

375 บาท 

 1.8 mm.

15 Kg.

420 บาท 

 2.0 mm.

17.7 Kg.

ราคากล่อง 3" x 1"1/2 หนา mm.

ราคากล่อง 75 x 38 หนา mm.

โทรสั่งของ096-980-4563 

โทร.096-980-4563 ไอบีม.com

477 บาท 

 2.3 mm.

21 Kg.

529 บาท 

 2.5 mm.

23.5 Kg.

575 บาท 

 2.8 mm.

 25 Kg.

707 บาท 

 3.2 mm.

29 Kg.

ราคากล่อง 4" x 2" หนา mm.

ราคากล่อง 100 x 50 หนา mm.

โทรสั่งของ096-980-4563 

โทร.096-980-4563 ไอบีม.com

391 บาท 

 1.2 mm.

15 Kg.

 431 บาท 

 1.5 mm.

17.2 Kg.

489 บาท 

 1.8 mm.

19.2 Kg.

 552 บาท 

 2.0 mm.

24 Kg.

ราคากล่อง 4" x 2" หนา mm.

ราคากล่อง 100 x 50 หนา mm.

โทรสั่งของ096-980-4563 

โทร096-980-4563 ไอบีม.com

638 บาท 

 2.3 mm.

 28Kg.

759 บาท 

 2.5 mm.

30.5 Kg.

771 บาท 

 2.8 mm.

 34 Kg.

874 บาท 

 3.2 mm.

 38.5Kg.

 ราคาเหล็กท่อกลมดำ

โทรสั่งของ096-980-4563ไอบีม.com

ราคาเหล็ก

ท่อกลมดำ

ราคาเหล็ก

ท่อกลมดำ

ราคาเหล็ก

ท่อกลมดำ

ราคาเหล็ก

ท่อกลมดำ

ราคาท่อกลมดำ OD165mm หนา mm.

โทรสั่งของ096-980-4563 ไอบีม.com

ราคาท่อกลมดำ 6"(นิ้ว) หนา มิล

JIS มาตราฐานโรงใหญ่

โทรสั่งของ096-980-4563 ไอบีม.com

1,695 บาท 

 3.2 mm.JIS

 71 Kg.

1,850 บาท 

 3.5 mm.JIS

 77.5 Kg.

2,130 บาท 

 4.0 mm.JIS

87.4 Kg.

2,630 บาท 

 5.0 mm.JIS

108.1 Kg.

ราคาท่อกลมดำ OD165mm หนา mm.

โทรสั่งของ096-980-4563ไอบีม.com

ราคาท่อกลมดำ 6"(นิ้ว) หนา มิล

มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่งของ096-980-4563ไอบีม.com

 2,410 บาท 

4.5mm.มอก.

 98.9 Kg.

3,020 บาท 

6.0mm.มอก.

129.7 Kg.

มอก.

เต็มโรงใหญ่

ผลิต2 รุ่น

ของมีจ้า

ส่งได้เลยพี่จ๋า

ราคาท่อกลมดำOD114.2mmหนา mm.

โทรสั่งของ096-980-4563ไอบีม.com

ราคาท่อกลมดำ 4"(นิ้ว) หนา มิล

JIS มาตราฐานโรงใหญ่

โทรสั่งของ096-980-4563ไอบีม.com

800 บาท 

  2.3mm.JIS

 34.5 Kg.

1,250 บาท 

 3.5 mm.JIS

 53.6 Kg.

1,420 บาท 

 4.0 mm.JIS

 59.5 Kg.

1,850 บาท 

 5.0 mm.JIS

 73.8 Kg.

ราคาท่อกลมดำOD114.2mmหนา mm.

โทรสั่งของ096-980-4563ไอบีม.com

ราคาท่อกลมดำ 4"(นิ้ว) หนา มิล

มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่งของ096-980-4563ไอบีม.com

1,130 บาท 

 3.2mm.มอก.

48.4 Kg.

1,630 บาท 

 4.5mm.มอก.

67.4 Kg.

2,120 บาท 

 5.6mm.มอก.

86.8 Kg.

ของมีจ้า

ส่งได้เลยพี่จ๋า

ราคาท่อกลมดำOD101 mm หนา mm.

ราคาท่อกลมดำ 3"1/2 หนา มิล

JIS มาตราฐานโรงใหญ่

โทรสั่งของ096-980-4563 ไอบีม.com

750 บาท 

2.3mm.JIS

 31.4 Kg.

1,460 บาท 4.5mm.JIS

59.9 Kg.

1,680 บาท 

5.0 mm.JIS

68.9 Kg.

ของมีจ้า

ส่งได้เลยพี่จ๋า

ราคาท่อกลมดำOD101 mm หนา mm.

ราคาท่อกลมดำ 3"1/2 หนา มิล

มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่งของ096-980-4563ไอบีม.com

1,000 บาท 

3.2mm.มอก.

 42.3 Kg.

1,260 บาท 

4.0mm.มอก.

53.0 Kg.

มอก.

เต็มโรงใหญ่

ผลิต2 รุ่น

ของมีจ้า

ส่งได้เลยพี่จ๋า


ราคาท่อกลมดำOD89 mm หนา mm.

ราคาท่อกลมดำ 3" หนา มิล

JIS มาตราฐานโรงใหญ่

โทรสั่งของ096-980-4563ไอบีม.com

635 บาท 

2.3 mm.JIS

27.2 Kg.

790 บาท 

2.8 mm.JIS

33.8 Kg.

1,290 บาท 

4.5 mm.JIS

52.2 Kg.

1,400 บาท 

5.0mm.JIS

57.4 Kg.

ราคาท่อกลมดำOD89 mm หนา mm.

ราคาท่อกลมดำ 3" หนา มิล

มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่งของ096-980-4563ไอบีม.com

870 บาท 

3.2 mm.มอก.

 37.2 Kg.

1,070 บาท 

 4.0mm.มอก.

45.8 Kg.

1,700 บาท 

6.0mm.JIS

68 Kg.

 

ของมีจ้า

ส่งได้เลยพี่จ๋า

ราคาท่อกลมดำOD 76 mm หนา mm.

ราคาท่อกลมดำ 2"1/2 หนา มิล

JIS มาตราฐานโรงใหญ่

โทรสั่งของ096-980-4563ไอบีม.com

530 บาท 

2.3mm.JIS

22.9 Kg.

670 บาท 

2.8mm.JIS

28.8 Kg.

1,078 บาท 

4.5mm.JIS

44.1 Kg.

1,200 บาท 

5.0mm.JIS

48.6 Kg.

ราคาท่อกลมดำOD 76 mm หนา mm.

ราคาท่อกลมดำ 2"1/2 หนา มิล

มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่งของ096-980-4563ไอบีม.com

740 บาท 

3.2mm.มอก.

31.5 Kg.

910 บาท 

4.0mm.มอก.

39.1 Kg.

 

เต็มโรงใหญ่

ผลิต2 รุ่น

 

ของมีจ้า

ส่งได้เลยพี่จ๋า

ราคาท่อกลมดำOD 60 mm หนา mm.

ราคาท่อกลมดำ 2" หนา มิล

JIS มาตราฐานโรงใหญ่

โทรสั่งของ096-980-4563ไอบีม.com

410 บาท 

2.3mm.JIS

18.1 Kg.

670 บาท 

3.5mm.JIS

28.2 Kg.

870 บาท 

4.5mm.JIS

34.6 Kg.

970 บาท 

5.0mm.JIS

38.0 Kg.

ราคาท่อกลมดำOD 60 mm หนา mm.

ราคาท่อกลมดำ 2" หนา มิล

มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่งของ096-980-4563ไอบีม.com

 560 บาท 

3.2mm.มอก.

24.6 Kg.

700 บาท 

4.0mm.มอก.

30.7 Kg.

 

เต็มโรงใหญ่

ผลิต2 รุ่น

 

ของมีจ้า

ส่งได้เลยพี่จ๋า

ราคาท่อกลมดำOD 48.5 mm หนา mm.

ราคาท่อกลมดำ 1"1/2 หนา มิล

JIS มาตราฐานโรงใหญ่

โทรสั่งของ096-980-4563ไอบีม.com

305 บาท 

 2.0mm.JIS

13.2 Kg.

415บาท 

2.8mm.JIS

17.8 Kg.

525 บาท 

3.5mm.JIS

21.5 Kg.

600 บาท 

4.0mm.JIS

24.6 Kg.

ราคาท่อกลมดำOD 48.5 mm หนา mm.

ราคาท่อกลมดำ 1"1/2 หนา มิล

มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่งของ096-980-4563ไอบีม.com

345 บาท 

2.3mm.มอก.

14.7 Kg.

460 บาท 

3.2 mm.มอก.

19.5 Kg.

740 บาท 

5.0mm.JIS

30.3 Kg.

 

ของมีจ้า

ส่งได้เลยพี่จ๋า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

thaiflag small Thailand