ราคาเหล็กตัวซี C ราคาเหล็กแปร

ราคาเหล็กกล่อง ราคาเหล็กกล่องกัลวาไนซ์

โทร.ทรู 096-980-4563 

 ราคาเหล็กโครงสร้างทำปั้มน้ำมัน

ราคาเหล็ก

 

ใบเสนอราคา
ราคาเหล็กตัวซี

ราคาเหล็กแปรตัวซี

โทร.สั่งของ096-980-4563

 

............................................................................................................

  ราคาเหล็ก ขายยกมัด

...............................

 ราคาเหล็ก

ขายยกมัด

...............................

 ราคาเหล็ก

ขายยกมัด

................................

 ราคาเหล็ก

ขายยกมัด

................................

ราคาแปรสี่เหลี่ยม 2"x2" 

ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง 50mm x 50mm

โทรสั่งของ096-980-4563 

โทร.096-980-4563 ไอบีม.com

  บาท   1.5mm

12.3 Kg.S

  บาท   2.0mm.

16.5 Kg.S

  บาท 

 2.3 mm.มอก.

18 Kg.S

  บาท 

 3.2 mm.มอก.

24.5 Kg.S

ราคาแปรสี่เหลี่ยมกัลวาไนซ์

2"x2" ทนดีสนิมขึ้นยาก

ราคาสี่เหลี่ยมโปร่งกัลวาไนซ์

50mm x50mm ทนดีสนิมขึ้นยาก

โทรสั่งของ096-980-4563 

โทร.096-980-4563 ไอบีม.com

 บาท

1.5 mm. Gi

11.2 Kg.A

 บาท   

2.0 mm. Gi

 15 Kg.A

 บาท   

2.3 mm. Gi

 18 Kg.A

  บาท   

3.2 mm. Gi

25 Kg.A

ราคาเหล็กแปรตัวซี C

ทำหลังคา C

โทรสั่งของ096-980-4563 

โทร.096-980-4563 ไอบีม.com

    ราคาตัวซี      ราคาตัวซี     ราคาตัวซี     ราคาตัวซี

ราคาตัวซีC 3"x1"1/2 มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาตัวซีC 75x45x15มอก.เต็มโรงใหญ่ 

โทรสั่งของ096-980-4563 

โทร.096-980-4563 ไอบีม.com

  บาท 

 1.6 mm.มอก.

 11.5 Kg.S

 บาท 

 2.0 mm.มอก.

 15.6 Kg.S

 บาท 

 2.3 mm.มอก.

17.5 Kg.S

ของมีจ้า

ส่งได้เลยพี่จ๋า

ราคาตัวซีC 4"x2" มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาตัวซีC 100x50x20mm มอก

โทรสั่งของ096-980-4563 

โทร.096-980-4563 ไอบีม.com

  บาท 

 1.6 mm.มอก.

14.5 Kg.S

  บาท 

 2.0 mm.มอก.

19.5 Kg.S

  บาท 

 2.3 mm.มอก.

21.5 Kg.S

 บาท 

 3.2 mm.มอก.

 30 Kg.S

ราคาตัวซีC 5"x2" มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาตัวซีC 125x50x20mm มอก.

โทรสั่งของ096-980-4563 

โทร.096-980-4563 ไอบีม.com

 บาท 

 2.3 mm.มอก.

24.5 Kg.S

 บาท 

 3.2 mm.มอก.

33.5 Kg.S

  บาท 

 4.0 mm.มอก.

40.8 Kg.A

 

ของมีจ้า

ส่งได้เลยพี่จ๋า

ราคาตัวซีC 6"x2" มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาตัวซีC 150x50x20mm มอก.

โทรสั่งของ096-980-4563 

โทร.096-980-4563ไอบีม.com

  บาท 

 2.3 mm.มอก.

 26.8Kg.S

 บาท 

 3.2 mm.มอก.

 37 Kg.S

บาท 

 4.5 mm.มอก.

50.4 Kg.A

 

ของมีจ้า

ส่งได้เลยพี่จ๋า

ราคาตัวซีC 150x65x20มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่งของ096-980-4563 

โทร.096-980-4563 ไอบีม.com

 บาท 

 2.3 mm.มอก

 30.2 Kg.

 บาท 

 3.2 mm.มอก

40.8 Kg.

 บาท 

 4.0 mm.มอก

50.0 Kg.

 

ของมีจ้า

ส่งได้เลยพี่จ๋า

ราคาตัวซีC 150x75x20 มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่งของ096-980-4563 

โทร.096-980-4563 ไอบีม.com

 บาท 

 3.2 mm.มอก

 43.6 Kg.

 บาท 

 4.0 mm.มอก

 53.3 Kg.

 บาท 

 4.5 mm.มอก

60.3 Kg.

 

ของมีจ้า

ส่งได้เลยพี่จ๋า

ราคาตัวซีC 200x75x20 มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่งของ096-980-4563 

โทร.096-980-4563 ไอบีม.com

บาท 

 3.2 mm.มอก

 50.3 Kg.

บาท 

 4.0 mm.มอก

 62.4 Kg.

 บาท 

 4.5 mm.มอก

 69.8 Kg.

 

ของมีจ้า

ส่งได้เลยพี่จ๋า

ราคาตัวซีC 250x75x25มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่งของ096-980-4563 

โทร.096-980-4563 ไอบีม.com

 บาท 

 4.5 mm.มอก

 81.8 Kg.

มอก.

เต็มโรงใหญ่

ผลิตรุ่นเดียว

ของมีจ้า

ส่งได้เลยพี่จ๋า

ของมีจ้า

ส่งได้เลยพี่จ๋า

ราคาเหล็กกล่องไม้ขีด

Rectangular Pipe 

โทรสั่งของ096-980-4563 

โทร096-980-4563 ไอบีม.com

  ราคากล่อง

ขายยกมัด

  ราคากล่อง

ขายยกมัด

  ราคากล่อง

ขายยกมัด

  ราคากล่อง

ขายยกมัด

ราคากล่อง 3" x 1"1/2 หนา mm.

ราคากล่อง 75 x 38 หนา mm.

โทรสั่งของ096-980-4563 

โทร.096-980-4563 ไอบีม.com

บาท 

 1.2 mm.

 11 Kg.

บาท 

 1.5 mm.

 12.5 Kg.

บาท 

 1.8 mm.

15 Kg.

บาท 

 2.0 mm.

17.7 Kg.

ราคากล่อง 3" x 1"1/2 หนา mm.

ราคากล่อง 75 x 38 หนา mm.

โทรสั่งของ096-980-4563 

โทร.096-980-4563 ไอบีม.com

บาท 

 2.3 mm.

21 Kg.

 บาท 

 2.5 mm.

23.5 Kg.

 บาท 

 2.8 mm.

 25 Kg.

บาท 

 3.2 mm.

29 Kg.

ราคากล่อง 4" x 2" หนา mm.

ราคากล่อง 100 x 50 หนา mm.

โทรสั่งของ096-980-4563 

โทร.096-980-4563 ไอบีม.com

บาท 

 1.2 mm.

15 Kg.

 บาท 

 1.5 mm.

17.2 Kg.

บาท 

 1.8 mm.

19.2 Kg.

บาท 

 2.0 mm.

24 Kg.

ราคากล่อง 4" x 2" หนา mm.

ราคากล่อง 100 x 50 หนา mm.

โทรสั่งของ096-980-4563 

โทร096-980-4563 ไอบีม.com

บาท 

 2.3 mm.

 28Kg.

บาท 

 2.5 mm.

30.5 Kg.

บาท 

 2.8 mm.

 34 Kg.

บาท 

 3.2 mm.

 38.5Kg.

 ราคาเหล็กท่อกลมดำ

โทรสั่งของ096-980-4563ไอบีม.com

ราคาเหล็ก

ท่อกลมดำ

ราคาเหล็ก

ท่อกลมดำ

ราคาเหล็ก

ท่อกลมดำ

ราคาเหล็ก

ท่อกลมดำ

ราคาท่อกลมดำ OD165mm หนา mm.

โทรสั่งของ096-980-4563 ไอบีม.com

ราคาท่อกลมดำ 6"(นิ้ว) หนา มิล

JIS มาตราฐานโรงใหญ่

โทรสั่งของ096-980-4563 ไอบีม.com

 บาท 

 3.2 mm.JIS

 71 Kg.

บาท 

 3.5 mm.JIS

 77.5 Kg.

บาท 

 4.0 mm.JIS

87.4 Kg.

 บาท 

 5.0 mm.JIS

108.1 Kg.

ราคาท่อกลมดำ OD165mm หนา mm.

โทรสั่งของ096-980-4563ไอบีม.com

ราคาท่อกลมดำ 6"(นิ้ว) หนา มิล

มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่งของ096-980-4563ไอบีม.com

 บาท 

4.5mm.มอก.

 98.9 Kg.

 บาท 

6.0mm.มอก.

129.7 Kg.

มอก.

เต็มโรงใหญ่

ผลิต2 รุ่น

ของมีจ้า

ส่งได้เลยพี่จ๋า

ราคาท่อกลมดำOD114.2mmหนา mm.

โทรสั่งของ096-980-4563ไอบีม.com

ราคาท่อกลมดำ 4"(นิ้ว) หนา มิล

JIS มาตราฐานโรงใหญ่

โทรสั่งของ096-980-4563ไอบีม.com

 บาท 

  2.3mm.JIS

 34.5 Kg.

 บาท 

 3.5 mm.JIS

 53.6 Kg.

 บาท 

 4.0 mm.JIS

 59.5 Kg.

 บาท 

 5.0 mm.JIS

 73.8 Kg.

ราคาท่อกลมดำOD114.2mmหนา mm.

โทรสั่งของ096-980-4563ไอบีม.com

ราคาท่อกลมดำ 4"(นิ้ว) หนา มิล

มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่งของ096-980-4563ไอบีม.com

 บาท 

 3.2mm.มอก.

48.4 Kg.

 บาท 

 4.5mm.มอก.

67.4 Kg.

 บาท 

 5.6mm.มอก.

86.8 Kg.

ของมีจ้า

ส่งได้เลยพี่จ๋า

ราคาท่อกลมดำOD101 mm หนา mm.

ราคาท่อกลมดำ 3"1/2 หนา มิล

JIS มาตราฐานโรงใหญ่

โทรสั่งของ096-980-4563 ไอบีม.com

บาท 

2.3mm.JIS

 31.4 Kg.

 บาท 4.5mm.JIS

59.9 Kg.

 บาท 

5.0 mm.JIS

68.9 Kg.

ของมีจ้า

ส่งได้เลยพี่จ๋า

ราคาท่อกลมดำOD101 mm หนา mm.

ราคาท่อกลมดำ 3"1/2 หนา มิล

มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่งของ096-980-4563ไอบีม.com

บาท 

3.2mm.มอก.

 42.3 Kg.

 บาท 

4.0mm.มอก.

53.0 Kg.

มอก.

เต็มโรงใหญ่

ผลิต2 รุ่น

ของมีจ้า

ส่งได้เลยพี่จ๋า


ราคาท่อกลมดำOD89 mm หนา mm.

ราคาท่อกลมดำ 3" หนา มิล

JIS มาตราฐานโรงใหญ่

โทรสั่งของ096-980-4563ไอบีม.com

บาท 

2.3 mm.JIS

27.2 Kg.

บาท 

2.8 mm.JIS

33.8 Kg.

 บาท 

4.5 mm.JIS

52.2 Kg.

 บาท 

5.0mm.JIS

57.4 Kg.

ราคาท่อกลมดำOD89 mm หนา mm.

ราคาท่อกลมดำ 3" หนา มิล

มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่งของ096-980-4563ไอบีม.com

บาท 

3.2 mm.มอก.

 37.2 Kg.

 บาท 

 4.0mm.มอก.

45.8 Kg.

 บาท 

6.0mm.JIS

68 Kg.

 

ของมีจ้า

ส่งได้เลยพี่จ๋า

ราคาท่อกลมดำOD 76 mm หนา mm.

ราคาท่อกลมดำ 2"1/2 หนา มิล

JIS มาตราฐานโรงใหญ่

โทรสั่งของ096-980-4563ไอบีม.com

บาท 

2.3mm.JIS

22.9 Kg.

บาท 

2.8mm.JIS

28.8 Kg.

 บาท 

4.5mm.JIS

44.1 Kg.

 บาท 

5.0mm.JIS

48.6 Kg.

ราคาท่อกลมดำOD 76 mm หนา mm.

ราคาท่อกลมดำ 2"1/2 หนา มิล

มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่งของ096-980-4563ไอบีม.com

บาท 

3.2mm.มอก.

31.5 Kg.

บาท 

4.0mm.มอก.

39.1 Kg.

 

เต็มโรงใหญ่

ผลิต2 รุ่น

 

ของมีจ้า

ส่งได้เลยพี่จ๋า

ราคาท่อกลมดำOD 60 mm หนา mm.

ราคาท่อกลมดำ 2" หนา มิล

JIS มาตราฐานโรงใหญ่

โทรสั่งของ096-980-4563ไอบีม.com

 บาท 

2.3mm.JIS

18.1 Kg.

บาท 

3.5mm.JIS

28.2 Kg.

บาท 

4.5mm.JIS

34.6 Kg.

บาท 

5.0mm.JIS

38.0 Kg.

ราคาท่อกลมดำOD 60 mm หนา mm.

ราคาท่อกลมดำ 2" หนา มิล

มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่งของ096-980-4563ไอบีม.com

 บาท 

3.2mm.มอก.

24.6 Kg.

 บาท 

4.0mm.มอก.

30.7 Kg.

 

เต็มโรงใหญ่

ผลิต2 รุ่น

 

ของมีจ้า

ส่งได้เลยพี่จ๋า

ราคาท่อกลมดำOD 48.5 mm หนา mm.

ราคาท่อกลมดำ 1"1/2 หนา มิล

JIS มาตราฐานโรงใหญ่

โทรสั่งของ096-980-4563ไอบีม.com

บาท 

 2.0mm.JIS

13.2 Kg.

2.8mm.JIS

17.8 Kg.

 บาท 

3.5mm.JIS

21.5 Kg.

 บาท 

4.0mm.JIS

24.6 Kg.

ราคาท่อกลมดำOD 48.5 mm หนา mm.

ราคาท่อกลมดำ 1"1/2 หนา มิล

มอก.เต็มโรงใหญ่

โทรสั่งของ096-980-4563ไอบีม.com

บาท 

2.3mm.มอก.

14.7 Kg.

บาท 

3.2 mm.มอก.

19.5 Kg.

บาท 

5.0mm.JIS

30.3 Kg.

 

ของมีจ้า

ส่งได้เลยพี่จ๋า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

thaiflag small Thailand